Aleksandr Samoylenko Biography

Aleksandr SamoylenkoPhotos & Pictures

Filmography

Movies Title Appeared As Year Genre
Tycoon: A New Russian Musa 2003 Crime, Drama
Nochnoy dozor Medved 2004 Action, Fantasy, Thriller
Dnevnoy dozor Medved 2006 Action, Fantasy, Thriller
1612: Khroniki smutnogo vremeni Mordan 2007 Drama, Fantasy, History
Novaya Zemlya Ali 2008 Action, Drama, Thriller
Kakraki Sergiyenko 2009 Comedy, Drama