Watch Bitva za Moskvu Online

Film title: Bitva za Moskvu
Language: Russian
Bitva za Moskvu Series
Where to watch Bitva za Moskvu online:

Bitva za Moskvu Cast & Crew

Yakov Tripolsky
as Iosif Vissarionovich Stalin
Bruno Frejndlikh
as Boris Mikhailovitch Shaposhnikov
Nikolai Zasukhin
as Vyacheslav Mikhailovich Molotov
Anatoli Nikitin
as Mikhail Ivanovich Kalinin
Vladimir Troshin
as Kliment Yefremovich Voroshilov
Stepan Mikoyan
as Anastas Hovhannesi Mikoyan
Vyacheslav Yezepov
as Alexei Shcherbakov
Juozas Budraitis
as Richard Sorge
Mikk Mikiver
as Ivan Stepanovich Konev
Gennadi Sajfulin
as Dmitry Danilovich Lelyushenko
Olegar Fedoro
as Minister
Lev Prygunov
as Lev Mikhailovich Dovator