Watch Da bing xiao jiang Online

Film title: Da bing xiao jiang
Language: Mandarin
Plot: An old soldier kidnaps a young general of an enemy state and takes him on a long journey to collect the reward.

Da bing xiao jiang Series
Where to watch Da bing xiao jiang online:

Watch Da bing xiao jiang TrailerDa bing xiao jiang Cast & Crew

Jackie Chan
as The Soldier
Leehom Wang
as the General
Rongguang Yu
as Captain Yu
Peng Lin
as Songster
Baoqiang Wang
as Messenger
Ken Lo
as Guard Yong
Sung-jun Yoo
as Prince Wen
Xiao Dong Mei
as Lou Fan Yan
Baisi Guleng
as LouFan Gang
Jun He
as Qin General B
Song Jin
as Lou Fan Wei
Yuming Du
as Guard Wu
Yue Wu
as Beggar Head
Bao Yin Ge Xi Ge
as LouFan Gang