Watch Hayabusa: Harukanaru kikan Online

Film title: Hayabusa: Harukanaru kikan
Language: Japanese
Hayabusa: Harukanaru kikan Series
Where to watch Hayabusa: Harukanaru kikan online:

Hayabusa: Harukanaru kikan Cast & Crew

Ken Watanabe
as Shunichiro Yamaguchi
Yôsuke Eguchi
as Fujinaka
Yuri Nakamura
as Natsuko matsumoto
Hidetaka Yoshioka
as Yasuo moriuchi
Renji Ishibashi
as Ohshita
Tsutomu Yamazaki
as Hiroshi higashide
Stephen Blackehart
as Dr. Curtis Wilson